Radonsanering

Om radonhalten i ditt hus är hög nog för att kräva åtgärder, är det viktigt att först genomföra en radonbesiktning för att bestämma vilka åtgärder som behövs för en effektiv radonsanering. Under en radonbesiktning granskas huskonstruktionen, byggnaden inspekteras och ventilationen kontrolleras för att hitta var radonet kommer ifrån och hur det kan avlägsnas. Baserat på resultaten av besiktningen rekommenderas sedan lämpliga åtgärder för radonsanering. Det finns olika metoder att välja mellan beroende på var radonet kommer ifrån.

För radon i byggmaterial krävs ökad luftomsättning genom förbättrad ventilation eller installation av ventilationssystem. För radon i hushållsvatten behöver vattnet luftas innan det används i hemmet. För radon från marken används vanligtvis radonsug, radonbrunn eller tätningar.

Efter en lyckad radonsanering är det viktigt att genomföra en kontrollmätning för att säkerställa att radonhalten har minskat till en säker nivå.

Radon är en farlig och osynlig radioaktiv gas. Många människor utsätts för höga halter av radon i sina hem, där de spenderar en stor del av sin tid. Det är också möjligt att bli utsatt för radon på arbetsplatser inomhus. För att avgöra hur hög radonhalten är i ett hus krävs en radonmätning som mäter radonhalten i becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Långvarig exponering av höga halter av radon ökar risken för lungcancer avsevärt. Forskare uppskattar att radon orsakar cirka 500 fall av lungcancer i Sverige varje år, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. För att förebygga lungcancer är det viktigt att genomföra en radonmätning för att upptäcka höga halter av radon i tid och vidta nödvändiga åtgärder.

Radonhalt i villor och radhus bör mätas under eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till och med april. För att få en tillförlitlig uppskattning bör mätningen pågå under minst 60 dagar, vilket kallas för en långtidsmätning.

Det är rekommenderat att mäta radonhalten vid husköp och -byggnation, efter ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, samt om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Radon kan även förekomma i nybyggda bostäder, varför en radonmätning bör göras under slutbesiktningen. Det är endast genom mätning som man kan få en säker uppskattning av radonhalten.