Har du kollat radonhalten hemma?

Visste du att radon kan tränga in i ditt hem utan att du vet om det? Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i marken. Det tränger in i byggnader genom små sprickor och otätheter och kan ackumuleras inomhus i farligt höga halter. Det oroande är att du varken kan se, lukta eller känna radon. Det enda sättet att upptäcka fasen är genom en radonmätning. 

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. När radon bryts ner frigörs strålning som kan skada lungvävnad och potentiellt leda till utvecklingen av cancer. Faktum är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och ansvarar för omkring 500 lungcancerfall årligen i Sverige.

Att mäta radonhalten i ditt hem är det enda sättet att veta om din inomhusmiljö är säker. Genom att genomföra en radonmätning kan du upptäcka om det finns höga radonhalter i din bostad och vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för hälsoproblem.

Radonmätning är en relativt enkel process. Du placerar mätdosor i olika rum i ditt hem och låter dem sitta där under en viss period, vanligtvis under vintermånaderna då huset är stängt. Efter mätperioden skickar du dosorna för analys. Du får sedan en mätrapport som visar radonhalten och om några åtgärder behövs.

Om radonhalten i ditt hem är hög finns det flera åtgärder du kan vidta för att minska risken. Att förbättra ventilationen och täta sprickor är några exempel. Genom att vara proaktiv kan du skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj.

Tro inte att ditt hem är befriat från risker bara för att du inte kan se dem. Radon utgör en allvarlig hälsorisk som kan påverka din och din familjs välbefinnande. Genom att genomföra radonmätning i ditt hem och vidta åtgärder om det behövs, kan du ta kontroll över din inomhusmiljö och skapa en säker plats.

Relaterad information:
Radon messgerät