Medlem

Bli medlem

Betalar in din Medlemsavgift 400 kr, från 1 januari 2019.
Det är Postnord som höjer sina avgifter bl.a.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår (1:e januari) samt per hushåll.
Medlemskapet gäller alla personer som är mantalsskrivna på samma adress.
Medlemskort skickas ut vid inträde - du får ett nytt kort varje år.

Ny medlem från Sverige

Medlemsavgiften 400 SEK
Sätt in beloppet (medlemsavgiften) 400 SEK på plusgiro 53 76 33-0
Ange: ditt namn, adress, postnummer, ort, tel.nr. och e-postadress

.

New member from abroad

Put the payment (annual subscription) 400 SEK on

Swift/Bic : NDEASESS IBAN        SE88 9500 0099 6026 0537 6330

and state: your name, address, ZIP code, place, land, phone number and emailadress.

Medlem fra Norge

Betaler medlemsavgift 400 SEK till Norsk Bankgiro. 1206 43 75995 Med adress.

Biørn Arnesen, Nordic Guitar Club, Nygård 21, 1684 Vesterøy. Telefon: +47 90-73 94 17

Vid frågor om medlemskap i samband med biljettköp
Ring Mobitel: +46 724 54 98 90 alternativt e-posta till register@nordicguitarclub.se

Medlemsförmåner

  • Du får klubbtidningen Spotnews fyra gånger per år.
  • Du får rabatterad entré vid våra nostalgiträffar på Backa Folkets Hus
  • Du har rösträtt vid klubbens årsmöte
     
Adressändring

Hjälp oss att hålla vårt medlemsregister uppdaterat genom att meddela oss när du flyttar, byter telefonnummer, ändrar din E-postadress eller nyss har skaffat E-post.

Du skickar bara ett e-post till registret på adress:

register@nordicguitarclub.se

Vi provar att övergå till kommunikation via SMS varför vi tacksamt tar emot ditt mobilnummer .

Glöm inte att uppge medlemsnummer när du tar kontakt med oss.